QROlle transverter egenbygge-projekt

Senast uppdaterat 24Nov2007  - Tilman D. Thulesius

Denna sida skall fungera som informationskanal för QROlle-transvertern. Transvertern finns tillgänglig i limiterad upplaga som byggsats för de som vill bygga sig en sådan enligt underlag som har publicerats i SSA:s medlemstidning QTC. (Dec 2005) Vill man köpa byggsatsen så går det bra att kontakta Olof Holmstrand 0523-30015 eller per e-post: sm6djh (alfasnabel) ssa.se.

Följande nedladdningsbart material för byggare av byggsatsen finns här.

QRP-spalten december 2005

Komponentförteckning och monteringsanvisning 1.4 Meg.

Kopplingschema - Status Nov 2005
Justering av QROlle för mer eller mindre många bandsegment

Det här är alternativ 1 av kodningen av PLL

Det här är "alternativ 2" av kodningen.

"Instruktion för ombyggnad till 8 frekvenssegment. Täcker även 14.40 - 14.5 Mhz"

1. Utgångsläget skall vara alternativ 2 med sju segment.
2. Inga överlödningspunkter skall vara överlödda.
3. Förbind på 4017 stift 9 med stift 15.
4. Skär av förbindelsen mellan stift 4 på 4093 och stift 9 på HC191(II).
5. Löd ett motstånd på 33 kohm mellan stift 9 på HC191(II) och jord.
6. Löd en diod (t ex 1N4148) över den avskurna folien med katoden mot stift 9 på HC191(II).
7. Löd ytterligare en diod mellan stift 6 på 4017 och stift 9 på HC191(II). Katoden skall vara mot stift 9 på HC191(II).

Här en ritning på hur man skall modifiera för att utöka med ytterligare ett segment på 20 meter för att lyssna på fyrarna på 2 meter (med transverter)

Så här ser det ut när lödkolven har gjort sitt.....


© 2004-07 Tilman D. Thulesius SM0JZT , Olof Holmstrand SM6DJH