Upd. 2 Aug 2010

REVISIONSINFO från SM6DJH / SM0JZT

Klicka på bild för mera högupplöst (300k) bildfil
Revision #8
Ett par byggare har påpekat att det finns ett fel på kopplingsschemat för digital skalan. Detta fel har ingen betydelse för dem som köper byggsats och bygger. Vill man göra en egen lay-out och utgår från kopplingsschemat blir det dock fel. Det gäller stiftnumren på SP532PR. De fyra kretsarna 4543 matar SP532PR och stiftnumren är enligt schemat från vänster 25, 50, 49 ...osv och slutar med ...35, 11, 10 längst till höger. Här har det blivit omkastat och den riktiga nummerföljden skall vara från vänster till höger: 12, 13, 37, 36, 35, 11, 10, 16, 17, 41, 40, 39, 15, 14, 21, 22, 45, 44, 43, 20, 19, 25, 50, 49, 48, 47, 24, 23. Det som stå över HC86 är dock riktigt. SM6DJH /olle

Har man osäker funktion av den digitala skalan kan det bero på att kristalloscillatorn på 3,2768 MHz svänger dåligt eller inte alls. Typiskt symtom är pumpande siffror på displayen. Detta kan inträffa om kretskortet är bestyckat med HCT00. Normalt uppträder detta inte med HC00.

Bakgrunden till felet är den låga matningsspänningen 3,3 V, som användes för att minska risken för störstrålning.

Det enklaste sättet att lösa problemet är följande: Minska värdet 330 pF på kondensatorn, som sitter mellan stift 9/10 och jord, Välj ett värde mellan 33 pF och 68 pF. Värdet är okritiskt, men ett för lågt värde kan göra att den exakta frekvensen 3,2768 MHz inte kan intrimmas med trimkondensatorn.
Revision #7

Oscillatorn på displaykort startar inte vid användande av 74HCT00

11 Mar 2005 / SM6DJH

Revision #6 

I figur 13 saknades ett motsånd till nyckling av PTT nere till höger i bild. Notera basmotståndet skall vara 100K.

Revision #5 - Frekvensdrift
En egenskap som sprider mellan olika QROlle-transceivrar har visat sig vara frekvensdriften. Arrangemanget med NTC-motståndet kompenserade prototypen, så att driften blev obefintlig. Bakgrunden till spridningen är att 6,0 och 6,4 MHz kristallerna är enkla sk "PC-kristaller" och inte hårt specificerade med avseende på denna egenskap. Kristaller av bättre kvalitet skulle kosta minst en faktor 10 mera. 
Frekvensdriften går dock att kompensera. För att konstatera vilken åtgärd som krävs kan man göra följande experiment: 
1. Löd bort 6,8 kohm motståndet, som ligger i serie med NTC-motståndet 4,7 kohm. 
2. Skruva på locket till transceivern och låt den svalna en halvtimme, utan att den är påslagen. 
3. Slå på transceivern och efter en minut ställ in frekvensen 3.650.0 MHz. 
4. Notera driften efter 30 min. Vill man kan man upprepa experimentet efter att transceivern har svalnat en timme, men då på 3.600.0 MHz och sedan hög upp i segmentet t ex 3.690.0 MHz. 
5. Är driften obefintlig behöver man naturligtvis inte göra någonting. 
6. Har man negativ drift kan man prova med kopplingen enligt figur A. (övre schemat till höger).
7. Har man positiv drift kan man prova enligt figur B. (nedre schemat till höger).
Är inte kompensationen tillräcklig kan man försöka med att minska 6,8 kohm motståndet till 3,9 kohm. Har man överkompenserat kan man parallellkoppla NTC-motståndet 470 ohm (Elfa 60-259-51) med ett fast motstånd och öka 6,8 kohm motståndet. NTC-motståndet på 470 ohm kompenserar på den ena ändan av segmentet och NTC-motståndet på 4,7 kohm på det andra. När man är klar kan det vara nödvändigt att justera den blå trimkondensatorn vid kristallerna, så att man täcker segmentet. Eventuellt kan det vara nödvändigt att ändra på värdet 6,8 pF på kondensatorn parallellt med denna trimkondensator. /SM6DJH
 


Revision #4 - olika mikrofoner
Vid användande av kondensatormikrofon (eller kristallmikrofing med inbyggd emitterföljare) behöver man spänningsmata den från riggen. Riggens mikrofonkontakt har 8 pinnar. Använder man Kenwoods "pinout" får man följande:
1. Mirofonsignal, 2. PTT, 3. Down, 4. Up, 5. 9Volt, 6. Ledig, 7. Signaljord, 8. Chassiejord
Gör nu följande modifikationer: 
1. Skapa spänningsmatning till en kondensatormikrofon genom att ansluta spänningsmatning via ett seriemotstånd (2k2 ohm) från 9 Volt spänningsregulatorn till ben 5 på mikrofonkontakten (se bild). 
2. Byt ut tantalkondensatorn på 2.2 uF vid mikrofonförstärkarens ingång mot en keramisk kondensator (bipolär) (ELFA nummer 65-834-47).
Nu kan man välja att köra med dynamisk mikrofon ELLER kondensatormikrofon med spänningsmatning från QROlle. Notera att mik-gain kan behöva justeras vid byte av mikrofon. SM0JZT
Revision #3 - (tips) -transformatorlindning
Var noggrann med att linda alla spolar och transformatorer strikt enligt dom givna instruktionerna. En felgjord komponent kan mycket väl resultera i svåra felsökningsövningar och inte minst eventuellt dåliga prestanda på riggen.
Notera bild och skiss nedan på transformatorn och hur trådarna "dyker upp" ovanför och under kärnan (Se framsida på QTC Nov 2004)
 
Revision #2 - skärmad signal till mikrofon
Det är ganska mycket HF i riggens låda. Detta kan i ogynnsamma fall (beroende på vald mikrofon) resultera i att man får in HF i mikrofonens signalväg som i sin tur resulterar i dålig ljudkvalitet vid sändning. Om felet uppstår kan det vara ide att montera en tunn skärmad kabel mellan mikrofonkontakten och dra den hela vägen fram till mikrofonförstärkarens ingång (100uH induktor).

Revision #1 - Annan parallellkapacitans till BFO

I QTC-artikelns kopplingsschema (Nov 2004) framgår att seriekapacitansen till 5 Mhz-kristallen i BFO:n skall vara 56pF. Denna kondensator skall ersättas med en på 47 pF (levereras med byggsats). Detta gör att BFO:n svänger in på mycket nära 5 MHz (4.99994 Mhz).
© 2004-2010 Olof Holmstrand SM6DJH / Tilman D. Thulesius SM0JZT