QROlle i vimlet

Denna sida innehåller bilder och text från några tillställningar där QROlle varit i fokus. Har du ngt bidrag så tas det välkommet emot / Tilman SM0JZT
QROlle funkar utmärkt för portabel och /eller IOTA-trafik på Gotland...SM0JZT gillar att köra radio i skog och mark. Här sitter han bland blommor och blader på Gotland med QROlle stadigt placerad på bordet. En liten automatisk tuner (T!) från Elecraft ser till så att G5RV fungerar som del i antennsystemet. Bild: XYL Susann
QROlle presenterades på RS05 av SM6ESG Morgan

På RS05 i Ystad höll Morgan, SM6ESG, ett intressant föredrag om hur han modifierat sin QROlle på olika sätt, bl.a. mod. av mikrofonförstärkaren, en egenutvecklad RIT, samt vilka komponenter som bör ändras på för att få ett bredare kristallfilterpassband. Morgan visade även upp ett hembyggt slutsteg som han byggt till sin rigg. Föreläsningen tilldrog sig ett stort antal intresserade åhörare, trots att den hölls på avslutningsdagen för Radioträff Syd. Text och bild SM7HLZ Kenneth  

QRP och egenbygge på Hobbymässan 2004
Här sitter JZT, DEH och AIG och diskuterar QRP, QROlle och egenbygge på Stockholms Hobbymässa 2004. Bild SM5XW Göran


OH6NT Thomas Anderséen besökte SM0JZT den 12Jun05. Här sitter han vid spakarna på JZT:s QROlle. Vi pratade egenbygge ,QRP,samarbete och inte minst alla kommande projekt. Mycket trevligt att träffas. Hoppas att Thomas får fart på sin egen QROllestation snart.OZ8GW Leif sitter här med Danmarks största förstoringsglas för att så noga som möjlig bygga samman sin QROlle-station. Han är nu QRV med sin station som har serienumret 169.
QROlleprototypen körs på Backamo fieldday 2004

SM6DJH Olof Holmstrand sitter här och kör med prototypen av QROlle, den 28 Augusti 2004 på Backamo Fieldday. 40 QSO:n blev det men  radioamatörer inom Sverige och Norge. Alla på 80 meter, 10w och dipol. Många intresserade flockade sig kring Olle och även intresseanmälningar flöt in. Fortsätter det så här blir vi många QROlle-byggare framöver. 

QROlle på Tångahedträffen 2005 Glädjande nog kunde man i år finna en ersättning till Backamo genom att arrangera en träff i Tångahed. Olle SM6DJH var där och visade upp QROlle för många intresserade. Här assisteras han av Morgan SM6ESG som ävan han är hängiven QROlle. Bild SM7EQL Bengt.


QROlle-föredrag
i Karlsborg
Aug2005
Lördagens föredrag om QROlle samlade 53 förväntansfulla deltagare. Föredragshållare var Olle SM6DJH och Tilman SM0JZT.

Presentationen omfattade en ganska detaljerad genomgång av schemat där vi fick följa radiovågornas färd genom filter, blandare och hembyggt kristallfilter för att slutligen hoppa ut ur högtalaren. 
 
Konstruktören själv, Olle SM6DJH redogjorde för de svåra avväganden och kompromisser som gjorts i designen för att få balans mellan pris och prestanda. 
Projektet var från början tänkt som en SSB-station, men det visade sig snart att väldigt många också efterfrågade möjligheten att köra telegrafi berättade Olle.

Föredraget avslutades med en frågestund och den obligatoriska titten under huven på några av de sex QROllarna som ställts ut.
Under söndagens årsmötesföreställning fick Olle SM6DJH både SSA Diplom och SSA hedersnål för sina fina insatser med projektet.
 
Här ser vi Olle Holmstrand SM6DJH ivrigt väntande på att SSA hedersnål monteras fast på rockslaget. Montör var SSA ordf Göran SM5XW.     

Text och foto: Bengt SM7EQL

Bilder på QROlle-prototyp här

© 2004-05 Tilman D. Thulesius SM0JZT