Bilder och tips från QROlle-byggare 

QROlle-bygge innebär inte bara att man får tillfälle att bygga sig en egen rigg. Man får även tillfälle att lära sig hur den fungerar. Att man sedan får tillfälle att lära sig umgås med ytmonterade komponenter är en trevlig bonus. Just denna del har visat sig vara mycket uppskattat bland byggarna. En bra lupp är att rekommendera så att man se hur fint det blir. I etapp 4 lindar man en spole. Den är inte stor, 12 mm lång. Men har 30 varv 0.2 mm tråd. Men visst är den vacker när man tittar på den i förstoring !!?? Behöver du tips om hur man jobbar med ytmonterat så ta en titt här.

Montera SMD enligt SM3JBE Hans
Då SM3JBE såg komponenterna till byggsatsen i sin låda blev han betänksam - "hur skall jag få dit dom där små?". Här behövdes det hjälpmedel. Sagt och gjort. Junkboxen konsulterades och fram kom nödvändiga grejor. Leden som får armen att sitta i plåten är en polhemsknut, men kan lika gärna ersättas med ett enkelt litet gångjärn. Innanför den svarta tejpen har bly lindats för att armen skall ha vikt nog att hålla ner komponenten mot kretskortet då det skall till att lödas. 

Skruvmejselns spets har filats för att ligga an plant mot underlaget. Plåten kan gärna vara lite bredare för att kretskortet skall ligga stadigt.
Bakgrundbelyst display enligt QROlle-byggare Teemu OH6HGN.
OH6NT Tomas har översatt materialet till Svenska. Många fina bilder är det så att var och en utan större risk kan bygga om sin QROlle. Ladda hem dokumentet här (pdf) Direkt från Finsk site

Bakgrundbelyst display enligt SM6FKB Stellan (18Mar2006)
2st vita 5mm ledar 12000mcd,20mA, 15 graders öppningsvinkel.
Dessa monteras i serie med ett 270 ohms motstånd på en femhålsbreddsbit
Veroboard. Två 3mm hål borras så att kortet kan monteras på befintliga frontkortdistans-
skruvar med ytterligare två m3 muttrar per skruv.
Lysdioderna sitter på kortets undersida något "fjädrande" så att det går att
justera ljusstrålen optimalt in i sidan på displayens frontglas.
Man kan byta ut tillslagsströmbrytaren mot en tvåpolig till-från-till typ där
ena läget är med ljus och det andra utan för att spara ström vid portabelt bruk.
Det blir inte lika snyggt som den finska lösningen men betydligt enklare att
utföra och ljuset räcker väl till.

Diverse tips från SM6FKB Stellan   

Jag har löst problemet med att man hör egen sändning i högtalaren på följande sätt:
En diod 1N4148 anod till Q1s kollektorplåt,tx 9V, i serie med 15k till LM386 p1.
Ett litet klickande i högtalaren vid skift till tx blir nackdelen. Enligt databladet på LM386 kan man ändra frekvensgången med en serielänk
mellan p1 och p5.Jag tog 10nF i serie med 22k.
Ö ka C eller minska R om du vill ha mindre diskant.
Mitt trista bakgrundsbrus här i storstaden blir inte lika markant.

S-meter:
S-metern består ju av tio lysdioder.
Det kan vara svårt att hastigt avgöra om det t.ex. är fem eller sex som är tända
och för att underlätta att ge s-meterrapport har jag gjort så här.
Med en färgpenna har jag markerat en horisontell rand i botten av lysdiod S5,
i mitten på S9 och överst på S9+10.>

2M TRANSVERTER:
Jag har följt DJHs tankar i QTC 2005 nr 12.
Dock fick jag ut ca 8mW från Q36 så en dämpsats monterades på utgående
BNC kontakt.Pityp 120,47,120 ohm.
Jag bytte den fempoliga DIN kontakten mot en sexpolig där p6 är förbunden
med tp3 så att uteffekten indikeras även på 2m.  

Titta även på tipsomgång 1 (pdf)

Tips från SM0JCA Erik (RF-gain)

Jag upptäckte ganska snart att QROlle är ganska brusig eftersom mottagaren är känslig och särskilt på 80m bandet blir det tröttande att lyssna. Brusnivån är ofta på S5-S7. En variabel HF förstärkning skulle göra det bättre var min idé. Läs hela dokumentet här (pdf)


Köra CW med QROlle ??!! QROlle är optimerad för SSB men med lite modifieringar går det utmärkt att köra CW. Bland annat så behövs det ett eget CW-filter. 5 st kristaller, två reläer och några kondensatorer senare är den saken avklarad. SM6DJH -Olle kommer i nästa (februari) nummer av QTC att beskriva vad som behövs och hur det kopplas in. Här en liten apetitretare för alla er som är nyfikna.

Här har SM0JZT monterat nödvändiga komponenter på ett litet kretskort som med dubbelhäftande tejp monterats mot QROlle:s bakstycke. Uppe till höger i bild syns den lilla strömbrytare som gör att man kan koppla in detta fina filter för bättre mottagning av CW eller för all del digitala moder.Av diagrammet över filtrets karaktär framgår att vi har mycket branta och fina flanker och ett filter som ger en bredd av ca 600 Hz vid 3 db ner.


QROlle #002 hos SM0JZT står här bland dom andra QRP-riggarna. En handmikrofon har monterats på ett litet bordsstativ. PTT skötes med en fotomkopplare.

Under riggen hos SM0JZT har monterats ett utvikbart ben från Schroff för att få bättre ergonomi. 
Svart ben heter 48-864-20 på ELFA
SM5DEH:s QROlle-inkarnation, här med svartlackerad front. En närbild visar att SM5DEH har monterat en Polyswitch (Automatsäkring ELFA 60-272-54) där spänningsmatningen kommer in.

 

Här har SM5DEH Nils monterat en testögla efter vridpotentiometern till MIC-gain. Praktisk för mätpunkter.

"HEMMA HOS"


Till vänster QROlle #28 tillhörande  SM6XIN David. Riggen är nästan klar och väntar här på sitt första QSO. Till höger ser man SM7HLZ Kenneth trimma bandpassfiltrena till QROlle #14. SM7NDY sitter här med pannluppen på och bygger på QROlle # 0003.  Till höger ser vi QROlle # 0015 som Erik SM2PRU byggt

Här är det SM0JZT Tilman som sitter vid QROlle. Bild Anna T.

Här en bildlig statusrapport (3 December 2004) på QROlle S#0002 hemma hos SM0JZT / Tilman. Riggen är igång och väntar bara på att monteras in i sin fina låda. Lite justeringar så fick jag frekvensräknaren och uteffekten rätt.
SM6DHD Börge Sunesson:
Jag har nu sammanställt några saker som jag gjort vid bygget av QROlle nr 48. 

 

Först av allt så vill jag använda QROlle mobilt och portabelt och då skall den vara skaksäker. Det som jag direkt har gjort är att sätta låsbrickor under alla skruvar och att låsa trimkärnan i L6 med bivax. Jag gillar inte att det är för stort mellanrum mellan rattar och paneler så därför har jag lagt brickor mellan volympotten och panelen för att flytta bak det hela någon millimeter. För att göra samma sak med avstämningspotten var jag tvungen att tillverka en bricka av 1,25mm aluminiumplåt. Det gick lätt genom att borra ett 9,5mm hål och sedan klippa runt. Med brickan på plats bakom panelen passade ratten fint. Montaget av LCD och LED-stapel påverkas för dessa behöver flyttas fram ungefär 0,25mm.Montaget av LCD och LED-stapel tyckte jag verkade enklare om man gör så här: Sätt fast hållarna på LCD och LED-stapeln. Stick in hållarnas långa ben i kretskortet men löd inte fast dem. Sätt nu dit muttrarna som skall hålla kretskortet och rikta in kretskortet så att det hamnar med rätt avstånd till frontpanelen. I originalbeskrivningen står det 22mm men nu blir det något mer vilket bestäms av avstämningspotten. När allt sitter fast går det nu att trycka fram LCD och LED-stapeln mot frontpanelen och därefter är det enkelt att löda fast hållarna. Nu har man en perfekt passning mot frontpanelen. 
Vid trimningen finns ett tips i originalbeskrivningen om att injicera BFO-signalen direkt till sändarbalandaren. Detta förorsakade mig en hel del huvudbry då riggen betedde sig märkligt på 14MHz. En massa falska signaler uppstod med 900KHz avstånd och dessa var så starka att de påverkade trimningen av filtret. När jag anslöt en tongenerator med lämplig utnivå till mik-ingången gick det som en dans att trimma alltihop. Troligen överstyrde BFO-signalen blandaren. Det här har inträffat på mitt exemplar och därför kan det vara värdefull för andra att känna till om de råkar ut för samma sak. 

Jag har anpassat riggen för en ICOM-mikrofon av typen HM-12. Det var ganska enkelt genom att vända på kondensatorn som sitter vid mik-ingången och sedan löda in ett motstånd från den filtrerade 9V-linan till punkten mellan drosseln och elektrolytkondingen som nyss vänts. Har tagit en bild på just den här detaljen. Det var inte lämpligt att använda ett ytmonterat motstånd på grund av det stora avståndet mellan ledarna. Det gick däremot bra med ett vanligt 1/8 W på 2,2Kohm. (0,6W blir för stort.) Skrapade av lödlacken på undersidan av via hålet som fanns på lämpligt ställe för att kunna löda. Den här mikrofonen har fått mycket bra rapporter på de QSO:n jag kört hittills. Man får dra på ganska mycket mik-gain men det räcker i alla fall till. Detta minskar ju också risken för överstyrning.  Se även revisionsrapport #4 från SM0JZT

Min sambo Marianne att prova på att löda ytmonterat vilket härmed också är dokumenterat.  / SM6DHD - Börje